Pedagogiskleder og førskolelærer 2Send inn søknad


Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
E-post
Hvor mange år har du jobbet i barnehage? 0-2 år
5-6 år
3-4 år
9-10 år
7-8 år
Mer enn 10 år
Velg det alternativet som best beskriver hvor mange års relevant erfaring du har.
Har du videreutdannelse? Nei
Ja, 1 år
Ja, 1/2 år
Ja 2 år
Ja,1 1/2 år
Ja 3 år eller mer
Ja 3 år
Kryss av hvor mange år med videreutdannelse du har i tillegg til førskolelærerutdannelsen.
Beskriv din videreutdannelse Hvis du svarte ja på forrige spørsmål: Beskriv hvilke studier og lengde/studiepoeng.

Vedlegg

Her skal du legge ved søknad og CV.
Legg gjerne ved eventuelle attester og vitnemål dersom du har disse elektronisk (scannet). Du kan også ettersende kopi av attester og vitnemål til Kattekleiv Barnehager AS, Kattekleiv 6-8, 3683 Notodden.
Legg ved din søknad Skriv en kortfattet søknad hvor du forteller litt om deg selv og hvilken stilling du søker på.
Attester/vitnemål
Attester/vitnemål
Attester/vitnemål
Attester/vitnemål
Attester/vitnemål
Legg ved CV
 


Felt merket med må fylles ut.